Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με βάση το ¶ρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε, της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας, στη συνεδρίαση του στις 1.03.2005 προέβη στην εκλογή ενός νέου εκτελεστικού μέλους στη σύνθεση του σε αναπλήρωση της κενής θέσης που δημιουργήθηκε λόγω του θανάτου του Χρήστου Πανταζή, Συγκεκριμένα εξελέγη ο κ. Δημήτριος Λεβαντής του Αθανασίου, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, ως νέο εκτελεστικό μέλος. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται σε επικύρωση από την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.