ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του στις 12.01.2005, αποφάσισε να μην προβεί σε εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αναπλήρωση της κενής θέσης Συμβούλου που δημιουργήθηκε από τον αδόκητο θάνατο του Χρήστου Πανταζή. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν χρειάστηκε να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και η σύνθεση του (οκταμελής) παραμένει ως ακολούθως : 1. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος, 2. Θεοφάνης Κούσουλας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος, 3. Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος 4. Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 5. Αικατερίνη Πολύχρονου, χήρα Γεωργίου Πολύχρονου, Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 6. Χρήστος Αγορίτσας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος 7. Βασίλειος Ηλιόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος 8. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος